Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Neisseria meningitidis v urogenitálnom trakte
Anna Kružlíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
N. meningitidis je dobre známy pôvodca predovšetkým meningitídy a sepsy. N. meningitidis nie je rešpektovaná ako signifikantná príčina urogenitálnych infekcií. Tento typ infekcií sa prenáša predovšetkým orogenitálnym sexom. Pozitívne biologické vzorky na meningokoky z urogenitálneho traktu sú na Slovensku nezvyčajné a doteraz neboli opísané v žiadnych medicínsko-vedeckých publikáciách. V našom národnom referenčnom centre pre meningokoky sme skonfirmovali 5 meningokokových kmeňov pochádzajúcich z urogenitálneho traktu v rokoch 2016 – 2018, dva kmene séroskupiny C z urogenitálnych vzoriek mladých homosexuálnych mužov, ďalšie dva kmene bez zistených séroskupín a jeden kmeň séroskupiny B od žien v strednom veku. V troch prípadoch išlo o akútne purulentné urogenitálne ochorenia. U dvoch žien o asymptomatickú infekciu. Predložená publikácia je prvá na Slovenku, ktorá sa zmieňuje o patogénnej N. meningitidis izolovanej z urogenitálneho traktu, o jej medicínskom význame a najnovších poznatkoch súvisiacich s touto problematikou.

Neisseria meningitidis in the urogenital tract
N.meningitidis is a well-known cause of meningitis and rapidly fatal sepsis. N.meningitidis is not recognized as a significant cause of urogenital infections. Orogenital sexual practice seemed to be the most likely route of transmission. Meningococcal positive biological specimens from urogenital sites are unusual in Slovakia and have not been described in medical, scientifical publications till now. In our national reference laboratory for meningococci, we confirmed 5 meningococcal urogenital strains in the years 2016 – 2018. Two strains serogroup C were isolated from urogenital specimens of young homosexual men. Further, there were two meningococcal non-groupable strains and one strain serogroup B from the middle-aged women. In three cases acute purulent urogenital diseases were confirmed. Two women were with an asymptomatic infection. It is the first Slovak publication mentioned about pathogenic N.meningitidis isolated from the urogenital tract, its medical importance and the latest knowledge associated with this issue.
Keywords: N.meningitidis, urethritis, sexually transmised diseases, urogenital specimens
N. meningitidis uretritída sexuálne prenosné ochorenia urogenitálne vzorky
Klin urol 2018; 14 (3): 114 – 116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by