Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, klinické prejavy a diagnostika
Peter Hyrdel, Ivan Režňák, Mária Hladká, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2011
Neuroendokrinné tumory gastro-entero-pankreatického traktu (GEP-NET) svoju rôznorodosťou a rozmanitosťou klinického prejavu fascinujú nielen klinických, ale aj ambulantných lekárov a výskumných pracovníkov. Ich rôznorodá klinická manifestácia závisí od funkčnosti nádoru. To je od schopnosti produkovať a do okolia uvoľňovať biologicky aktívne látky. Pre mnohotvárnu klinickú manifestáciu sú pacienti často sledovaní odborníkmi z rôznych klinických odborov a môžu mať stanovených mnoho nesprávnych diagnóz len na základe bohatej symptomatológie. Preto doba do stanovenia správnej diagnózy trvá v priemere 5-7 rokov. GEP NETy sa môžu vyskytovať aj dedične, ale väčšina nádorov vzniká sporadicky. Za ostatných 30 rokov sa incidencia NETov zvýšila 5 násobne. Najužitočnejší diagnostický marker je Chromogranín A, pretože je to univerzálny marker takmer pre všetky GEP NETy. Užitočné je aj stanovovanie kyseliny hydroxy indol octovej (5-HIAA/5-HIOK) a neurón špecifickej enolázy. Za najsenzitívnejšiu zobrazovaciu diagnostickú metódu na NETy pankreasu a žalúdka považujeme endoskopickú ultrasonografiu: Veľký význam má aj somatostatínová receptorová scintigrafia, ale aj CT, MRI, PET/CT a artériový stimulačný test. Väčšina GEP NET má pomalú rastovú aktivitu, ale značný malígny potenciál. Len kompletné chirurgické odstránenie nádoru môže byť považované za kuratívne. Pri pokročilých štádiách dobre diferencovaných NE karcinómov s metastázami je metódou voľby bioterapia somatostatínovými analógmi. Je vysoko efektívna, avšak hlavnou výhodou je ich všeobecne dobrá tolerancia. Regionálna rádioterapia a systémová chemo-rádio terapia je vyhradená pre zle diferencované NETy v pokročilom štádiu. V ostatnej dobe sú dostupné aj nové možnosti liečby pacientov. Je to tzv. targetová (na SST receptory cielená) rádioterapia. Tento prehľad sa zameriava na klinické príznaky, diagnostiku, lokalizáciu a manažment GEP NET. Jeho cieľom je poukázanie na symptómy a laboratórne vyšetrenia, ktoré uľahčia a urýchlia stanovenie správnej diagnózy.
Kľúčová slová: Neuroendokrinné nádory, symptmatológia, diagnostika, liečba
Interná med. 2011; 11 (6): 274-283
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by