Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Neuroendokrinné tumory rekta
Ján Ušák, Viliam Gál, Vanda Ušáková
Neuroendokrinné rektálne tumory (NET-y) zaznamenali v posledných dekádach zvýšenú incidenciu, ktorá sa dáva do súvislosti so skríningom kolorektálneho karcinómu. Prvým nálezom býva často luminálna elevácia v rekte s negatívnou biopsiou. V prevažnej väčšine ide o nález s pomalou dynamikou vývoja. Podľa súčasných odporúčaní ENETS (European, Neuroendocrine Tumor Society) tumory menšie ako 10 mm môžu byť kompletne odstránené endoskopicky. Tumory, ktorých veľkosť je viac ako 20 mm, majú vyššie riziko metastáz a mali by byť podrobne vyšetrené a ošetrené chirurgicky. Skupina tumorov, ktoré sú od 10 mm do 19 mm, by mali byť vyšetrené transrektálnou sonografiou predtým, ako sa určí liečebný postup, či už endoskopický, alebo chirurgický, vzhľadom na to, že riziko metastázovania je 10 – 15 %.

Neuroendocrine rectal tumours
The neuroendocrine rectal tumours (NETs) recorded an increased incidence linked to colorectal cancer screening in the last decades. The endoscopic finding of luminal elevation in the rectum, predominantly with a negative biopsy, is often the initial finding. In most cases, it is the finding with a slow development dynamics. According to the current ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) recommendations, tumours smaller than 10 mm can be removed entirely by endoscopy. The tumours more extensive than 20 mm carry a higher risk of metastatic presence and should be examined in detail and treated surgically. The group of tumours with a size between 10 and 19 mm should be examined by transrectal sonography before determining the medical treatment – endoscopy or surgery – given that the risk of metastases is 10-15 per cent.
Keywords: neuroendocrine rectal tumours, submucosal lesions in the rectum, carcinoid syndrome
neuroendokrinné tumory rekta podslizničné lézie v rekte karcinoidový syndróm
Gastroenterol. prax 2022; 21 (2): 97-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by