Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Neurológia 2/2012
Prehľadové práce
Antiepileptická liečba v gravidite z pohľadu teratogenity
Branislav Kollár1, Igor M. Tomo2, Pavel Šiarnik1, Lucia Krížová1, Zuzana Čarnická1, Stanislav Šutovský1, Katarína Klobučníková1
Neuromodulačná liečba ťažkej spasticity
Martin Melišek, Ján Vanko
Genetické aspekty epilepsie - i. časť: etiológia epilepsie a monogénovo podmienené epileptické syndrómy
Branislav Kollár, Petra Keményová, Pavel Šiarnik, Lucia Krížová, Zuzana Čarnická, Zoltán Goldenberg, Katarína Klobučníková
Klinické prejavy fyziologického starnutia nervového systému a zmyslových orgánov
Peter Špalek
Parkinsonova choroba a psychóza
Slavomíra Kováčová, Miroslav Brozman
Kazuistiky
Konverzná porucha ako zriedkavá príčina poruchy močenia -kazuistika
Natália Jankovičová, Vladimír Nosáľ, Ján Grossmann, Jozef Michalik, Egon Kurča
Akútny mozgový infarkt u 35-ročnej pacientky v puerpériu so známou, ale prechodne neliečenou tyreotoxikózou
Eva Gregorovičová, Branislav Veselý, Marcela Malá, Miroslav Brozman
Frontotemporálna lobárna degenerácia - sémantická demencia
Ján Grossmann1, Jozef Michalík1, Štefan Sivák1, Gabriela Hollá2, Vladimír Nosáľ1, Egon Kurča1
Śtúdia
Fampridín - prvé skúsenosti s liečbou v slovenskej republike
Ľubica Procházková
Odporúčania pre prax
Zvýšenie bezpečnosti liečby natalizumabom aplikáciou stratify jcv™ testu
Peter Turčáni
Rôzne
V. slovenský a český neuromuskulárny kongres xiii. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
P. Špalek, M. Sosková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu NEUROLÓGIA č. 2/2012 podporili firmy: BIOGEN IDEC, TEVA, LUNDBECK, GSK, BOEHRINGER INGELHEIM, WEGA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Neurológia
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by