Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Nezvyčajná fatálna endokarditída trikuspidálnej a mitrálnej chlopne u pacienta s defektom komorového septa spôsobená streptococcus viridans
Juraj Dúbrava, Jaroslava Richterová, Ivan Ferák, Patrik Podaný, Anton Šoral
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2005
Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne (IETCh) sa vyskytuje v industrializovaných krajinách mimo komunity narkomanov len sporadicky. V práci prezentujeme prípad 48-ročného muža so známym defektom komorového septa, ktorý bol hospitalizovaný pre anasarku, fluidothorax, závažné renálne zlyhanie, anémiu ťažkého stupňa a subfebrility. Echokardiograficky sme detegovali viaceré vegetácie na trikuspidálnej chlopni a jej chordách, z nich najväčšia mala rozmer 18 x 19 mm. Z hemokultúr sa vykultivoval Streptococcus viridans. Pre ťažký celkový stav a extrémne riziko kardiochirurgického výkonu sme indikovali konzervatívnu liečbu vankomycínom (vzhľadom na alergiu na penicilín). Liečba bola neúspešná a o 14 dní sme dokumentovali extenziu endokarditídy na pôvodne nepostihnutú mitrálnu chlopňu a pacient exitoval.Kazuistika je nezvyčajná pre dve zriedkavé charakteristiky: pravdepodobnú príčinnú súvislosť defektu komorového septa a výnimočnú etiológiu IETCh – Streptococcus viridans.
infekčná endokarditída trikuspidálna chlopňa defekt komorového septa Streptococcus viridans echokardiografia
Interná med. 2005; 5(2): 112-115
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by