Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Noktúria u dospelých ľudí: starý problém a nové metódy liečby
Ján Švihra, Ján Kliment, Ján Breza, Jozef Marenčák, Ladislav Valanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Cieľ práce: Práca prehľadne opisuje prevalenciu a patologickú fyziológie noktúrie a nočnej polyúrie s dôrazom na moderný manažment ochorenia. Materiál a metódy: Súčasné poznatky o prevalencii noktúrii a multifaktoriálnej etiológii sú zamerané na nové diagnostické metódy a liečbu pomocou anticholínergík a desmopresínu. Výsledky: Patologická fyziológia noktúrie je založená na troch podmienkach: polyúria, nočná polyúria a dysfunkcia dolných močových ciest. Polyúria je definovaná ako produkcia moču > 2500 ml počas 24 hodín, nočná polyúria je definovaná ako zvýšená tvorba moču v nočných hodinách, dysfunkcia dolných močových ciest znamená poruchu uskladňovania a vyprázdňovania moču. Manažment noktúrie a nočnej polyúrie odhalí iné príčiny, čo umožňuje kauzálnu liečbu nočnej polyúrie desmopresínom. Záver: Systematický prístup je kľúčom k úspešnému manažmentu noktúrie a nočnej polyúrie.
noktúria nočná polyúria symptómy dolných močových ciest diagnostika liečba
Klin. urol. 2006; 2 (2): 90 - 96
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by