Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nová éra liečby hepatitídy C
Marek Rác, Peter Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Možnosti liečby chronickej hepatitídy C sa za posledné roky dramaticky zmenili. Dostupnosť perorálnych režimov bez
použitia interferónu priniesla revolúciu do liečby chronickej hepatitídy C. Nové priamo účinkujúce antivírusovo pôsobiace
liečivá (DAA) priniesli významne zvýšenú mieru trvalej virologickej odpovede (SVR) pri skrátení doby trvania liečby a
zlepšení tolerancie liečby. Rozhodnutie o tom, ktorý režim je pre pacienta najvhodnejší je multifaktoriálne. Pozostáva
zo zhodnotenia premenných týkajúcich sa pacienta, faktorov vírusu, ale aj účinnosti, bezpečnosti, ceny a dostupnosti
liečby. Dnes vieme modernou liečbou vyliečiť chronickú hepatitídu C takmer u každého pacienta. Nie vždy však vieme
zvrátiť následky pokročilej choroby po oneskorení diagnostiky a liečby pri rozvinutej cirhóze pečene či extrahepatálnej
manifestácii aj napriek dosiahnutiu eradikácie vírusu a vyliečeniu HCV infekcie. Problémom aj dnes zostáva nedostatočný
skríning infikovaných osôb a obmedzená dostupnosť liečby.
chronická hepatitída C (CHC) genotyp priamo účinkujúce antivírusové liečivá (DAA) bez interferónové režimy trvalá virologická odpoveď (SVR) cirhóza hepatocelulárny karcinóm
Interná med. 2015; 15 (6): 253-258
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by