Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nová indikácia inhibítora dipeptidyl peptidázy – 4 s inzulínom
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2013
Linagliptín je selektívny perorálny inhibítor dipeptidylpeptidázy -4 (DPP-4). Schválená terapeutická dávka linagliptínu je 5 mg denne. Medzi výhody inhibítorov DPP-4 voči iným antidiabetickým liekom patrí nízke riziko hypoglykémie a nepriberanie na hmotnosti. Nová terapeutická indikácia linagliptínu je v kombinácii s inzulínom (s metformínom alebo bez neho), keď sa diétou a telesnou aktivitou spolu so stabilnou dávkou inzulínu nedosiahne dostatočná glykemická kompenzácia. Táto indikácia je založená na výsledkoch 3 klinických štúdií III. fázy klinického sledovania, ktoré zahŕňajú údaje o účinnosti a bezpečnosti linagliptínu 5 mg raz denne po pridaní k základnej liečbe inzulínom s alebo bez orálnych antidiabetík u dospelých pacientov s diabetom 2. typu. Nová indikácia sa tiež odráža v algoritme liečby diabetes mellitus 2. typu 2013.
diabetes mellitus 2. typu inhibítory DPP-4 linagliptín inzulín algoritmus
Interná med. 2013; 13 (5): 267-270
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by