Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Aktuality
Nová stratégia boja proti tuberkulóze
Ivan Solovič, Jana Švecová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci so Stop TB partnerstvom začali proces rozvoja Stratégie boja proti TBC po r. 2015 po dôkladnej analýze celosvetovej epidémie tuberkulózy. Autori v práci analyzujú aktuálnu situáciu vo výskyte tuberkulózy na Slovensku v roku 2013, poukazujú na nové riziková.
tuberkulóza aktuálna situácia na Slovensku rizikové skupiny
Interná med. 2014; 14 (1): 31-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by