Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Nové liečebné postupy v prevencii diabetických vaskulárnych komplikácií – čo očakávame od výsledkov štúdie advance
Boris Krahulec
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Je známe, že zlepšenie kompenzácie diabetu vedie k zníženiu mikro- a makrovaskulárnych komplikácií u diabetikov, ale potrebné sú ďalšie výsledky z väčších klinických štúdií na potvrdenie tejto hypotézy. Takouto štúdiou, ktorá sa práve ukončila a jej výsledky sa očakávajú v polovici tohto roka, je štúdia ADVANCE. Zameraná bola na dva hlavné princípy liečby diabetu, a to intenzívnejšej liečby artériovej hypertenzie a intenzívnejšej liečby hyperglykémie. Základným kameňom antidiabetickej liečby bol gliklazid MR, ku ktorému sa postupne pridávali ďalšie perorálne antidiabetiká, prípadne inzulín. Gliklazid MR (na Slovensku známy ako Diaprel MR) nielen znižuje glykémiu, ale aj vychytáva voľné kyslíkové radikály, čo môže byť dôvodom prevencie vaskulárnych komplikácií. Gliklazid spomaľuje progresiu aterosklerózy. Okrem štúdie ADVANCE prebiehala paralelne aj ďalšia veľká štúdia - ACCORD, zameraná na ovplyvnenie kardiovaskulárnych komplikácií diabetu. Tá časť štúdie, ktorá mala dokázať priaznivý vplyv intenzívnej glykemickej kontroly, bola nedávno zastavená. Dôvodom bola vyššia úmrtnosť v skupine intenzívne liečených diabetikov a z toho vyplynula úvaha, že intenzívne znižovanie glykémie pod hladiny v súčasnosti platných klinických odporúčaní môže byť nebezpečné pre vysoko rizikovú populáciu diabetikov 2. typu. Predbežné výsledky štúdie ADVANCE ukázali, že zvýšená úmrtnosť v intenzívne liečenej skupine pacientov sa nepotvrdila. Celá odborná verejnosť v súčasnosti netrpezlivo očakáva výsledky glykemického ramena štúdie ADVANCE, ktoré by mali určiť liečebnú stratégiu v prevencii diabetických vaskulárnych komplikácií.
štúdia ADVANCE gliklazid MR intenzívna liečba diabetu 2. typu vaskulárne komplikácie
Interná med. 2008; 8 (3): 185-189
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by