Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná onkológia
Nové minimálne invazívne metódy v liečbe benígnej hyperplázie prostaty
Chrissie T. Wøien, Thomas M. Andersen, Peter Zvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Cieľom nových technológií, ktoré boli v priebehu posledného desaťročia vyvinuté na liečbu benígnej hyperplázie prostaty, je zníženie invazívnosti, celkovej záťaže organizmu a výskytu a závažnosti komplikácií. Táto práca opisuje štyri najviac rozvinuté a testované nové minimálne invazívne metódy, vyjadruje sa k ich vlastnostiam, praktickým výhodám a nevýhodám a prezentuje dostupné údaje o ich bezpečnosti a účinnosti. Aj keď výsledky prezentovaných, väčšinou pilotných, štúdií sú sľubné, randomizované štúdie s dlhodobým follow-up vo väčšine prípadov zatiaľ publikované neboli. Viacero takýchto štúdií momentálne prebieha a je možné, že jedna alebo viaceré z týchto inovatívnych metód sa presadia a budú prijaté do bežnej klinickej praxe.
Benígna hyperplázia prostaty minimálne invazívna liečba nové technológie
Klin urol 2017; 13 (3): 131 – 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by