Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nové možnosti protidoštičkovej liečby akútnych koronárnych syndrómov
Vasiľ Hricák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
„Nič nie je jasnejšie nad to, čo sme zistili včera, nič nemožno predvídať ťažšie ako to, čo zistíme zajtra.“ (Charles Seward) Pozadie problému: Protidoštičková liečba je nezastupiteľná v rámci manažmentu akútnych koronárnych syndrómov (AKS) či už pri ich konzervatívnej, alebo intervenčnej a chirurgickej stratégii AKS. Doterajšia protidoštičková liečba klopidogrel + aspirín výrazne prispela k zlepšeniu liečby chorých s AKS, napriek tejto liečbe však perzistujú trombotické príhody či už v skoršom, alebo neskoršom horizonte. Cieľ: Stručne priblížiť a zhrnúť podstatné súčasné poznatky o novej protidoštičkovej liečbe liekom prasugrel a tikagrelor u chorých s akútnym koronárnym syndrómom s eleváciou alebo bez elevácie segmentu ST v ekg obraze (STEMI, NSTEMI a NAP – nestabilná angina pectoris). Záver: Nové protidoštičkové lieky sú významným prínosom v liečbe AKS. Prasugrel s mimoriadne rýchlym nástupom účinku významnou učinnosťou už prvé dni má optimálne postavenie v rámci STEMI, ak nie sú prítomné kontraindikácie. Prasugrel svojou bezpečnosťou a dominantným benefitom u diabetikov liečených PKI má byť liekom voľby. Tikagrelor je svojím mechanizmom účinku a výsledkami v liečbe chorých s AKS prelomový liek, ktorý patrí do každodenného protidoštičkového armamentária v rámci manažmentu AKS. Výrazný profit z liečby tikagrelorom oproti inej modernej protidoštičkovej liečbe majú chorí s AKS, ktorí majú vek ≥ 75 rokov, hmotnosť ≤ 60 kg, klírens kreatinínu ≤ 60 ml/min, sú po TIA alebo po ischemickej mozgovej príhode, majú precitlivenosť na tienopyridíny, a to aj pacienti už liečení klopidogrelom, pacienti bez znalosti koronárnej anatómie. Prasugrel aj tikagrelor sa podávajú spolu s aspirínom, ak nie sú absolútne kontraindikácie, a čo najskôr u chorých s AKS. U pacientov s AKS, ak sa nemôže z akýchkoľvek príčin podať tikagrelor alebo prasugrel, je stále indikovaný klopidogrel.
akútny koronárny syndróm protidoštičková liečba prasugrel tikagrelor
Interná med. 2013; 13 (3): 143-149
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by