Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové perspektívy cielenej liečby chronickej myelocytovej leukémie - 2. časť
Peter Rohoň, Edgar Faber, Ivana Skoumalová, Karel Indrák
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2007
Cieľom nových liečebných postupov v prípade zlyhanania liečby imatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) je prekonanie spomínaných mechanizmov novými inhibítormi tyrozínových kináz (TKI). Medzi najdôležitejšie patria: dasatinib (BMS 354825), nilotinib (AMN 107), ON 012380 a VX-680. Tieto preparáty sú silnejšími inhibítormi tyrozínovej kinázy (TK) Bcr/Abl v porovnaní s imatinibom a účinkujú i proti väčšine imatinib-rezistentných klonov s mutáciami v ABL kinázovej doméne. Niektoré boli úspešne testované v predklinických a klinických štúdiách, ktorých výsledky sú povzbudzujúce.
chronická myelocytová leukémia inhibítory tyrozínových kináz (TKI) dasatinib nilotinib rezistencia
Interná med. 2007; 7 (9): 455-459
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by