Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové pohľady na funkcie a perspektívy vitamínu E
Jarmila Kucharská
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Mnohé biologické funkcie vitamínu E a jeho význam pre zdravie človeka nie sú doteraz úplne objasnené. Kontroverzné výsledky klinických štúdií pri dokazovaní benefitu suplementácie α-tokoferolu na incidenciu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení iniciovali výskum ďalších foriem a metabolitov vitamínu E. Zistenie viacerých mechanizmov účinku izoforiem tokoferolov a tokotrienolov poskytuje nové perspektívy ich preventívneho a terapeutického potenciálu, najmä pri kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych a onkologických ochoreniach.

New insights into the functions and perspectives of vitamin E
Many biological functions of vitamin E and its importance for human health have not yet been fully elucidated. The controversial results of clinical trials in demonstrating the benefit of α-tocopherol supplementation on the incidence of cardiovascular and oncological diseases have initiated research into other forms and metabolites of vitamin E. The discovery of several mechanisms of actions of tocopherols and tocotrienols isoforms provides new perspectives of their preventive and therapeutic potential, particularly in cardiovascular, neurodegenerative and oncological diseases.
Keywords: vitamin E, functions, mechanisms of action, perspectives
vitamín E funkcie mechanizmy účinku perspektívy
Interná med. 2018; 18 (5): 235-237
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by