Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nové trendy v liečbe infekcie hiv a ich použitie v sr
Katarína Šimeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2014
Vzhľadom na vzostup počtu HIV infikovaných nielen vo svete, ale aj v SR je nutná včasná a vhodne zvolená kombinovaná antiretrovírusová terapia. Cieľom tejto terapie je dosiahnuť hlbokú supresiu replikácie vírusu HIV, predĺženie života pacienta a zlepšenie jeho kvality. Pri indikovaní terapie sa využívajú rôzne zložité liečebné režimy. V súvislosti s adherenciou pacienta sa čoraz viac preferujú jednoduchšie režimy, ktorých najvyšším stupňom sú STR (single tablet regimen), obsahujúce koformuláciu celodennej dávky v jednej tablete. Aktuálne sú v SR k dispozícii dva prípravky tohto režimu – RPV/TDF/FTC a EVG/COBI/TDF/FTC/preparát EFV/TDF/FTC nie. Všetky režimy je potrebné voliť s ohľadom na klinický stav pacienta, vek, komorbidity, partnera.
infekcia HIV kombinovaná antiretrovírusová terapia jednotabletový režim
Interná med. 2014; 14 (6): 259-263
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by