Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nový pohľad na aldosterón a jeho účinky v centrálnom nervovom systéme
Daniela Ježová, Nataša Hlaváčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2017
Vzhľadom na svoje hlavné účinky v regulácii vodno-soľnej rovnováhy a krvného tlaku sa mineralokortikoidný hormón aldosterón dlho študoval, najmä v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Nás však zaujali účinky aldosterónu, ktorým sa dlho nevenovala takmer žiadna pozornosť, a to jeho možná účasť v patofyziológii psychických porúch. Výsledky výskumu v predklinických modeloch ukázali kauzálny vzťah medzi aldosterónom a úzkostným správaním, ako aj aldosterónom a správaním podobným depresii. Ukázali sme, že aldosterón je dôležitým stresovým hormónom v období ontogenézy. Náš klinický výskum u pacientov s depresívnou poruchou naznačuje významnú úlohu aldosterónu v kontexte dĺžky a závažnosti depresívnej epizódy.
aldosterón mozog psychické funkcie
Interná med. 2017; 17 (12): 480-484
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by