Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Očakávania od liečby u pacientov s benígnou prostatickou hyperpláziou s rizikom progresie v ambulantnej praxi urológa na slovensku – epidemiologická štúdia peter – 1. časť
Peter Weibl1+2, Peter Laurinc3, Roman Tomaškin4, Ján Breza5, Danica Fačkovcová6, Miroslav Helbich7 a Peter Bujdák8
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Cieľ práce: Cieľom práce bolo vyhodnotiť subjektívne vnímanie a očakávania od liečby u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty s rizikom progresie liečených v ambulantnej praxi v Slovenskej republike. Materiál a metódy: Do štúdie bolo v období rokov 2009 a 2010 zaradených celkovo 426 pacientov na 45 ambulantných pracoviskách. Z toho 28,6 % pacientov nedostávalo doposiaľ žiadnu liečbu, 64,8 % užívalo monoterapiu (58,7 % alfablokátor, 6,1 % inhibítor 5-alfa reduktázy) a 8,5 % pacientov bolo na kombinovanej liečbe (alfablokátor/inhibítor 5-alfa reduktázy). Každý z pacientov dosiahol obdobie sledovania 12 mesiacov. Inklúzne kritériá pre zaradenie do štúdie boli: vek > 50 rokov, IPSS > 8, objem prostaty ≥ 30 cm3 (transabdominálnou ultrasonografiou) a PSA ≥ 1,5 ≤ 10 ng/ml. Priemerný vek pacientov bol 68,4 roka a priemerný objem prostaty 61,2 cm3. Výsledky: Najobťažujúcejšími príznakmi boli slabý prúd moču (60,8 %) a noktúria 59,2 %). Pacienti očakávali od liečby predovšetkým stabilizáciu stavu (na konci štúdie bol signifikantný pokles pacientov očakávajúcich rýchlu úľavu od ťažkostí a zníženie rizika operačnej liečby v prospech očakávania stabilizácie stavu). Na konci štúdie bolo 88,9 % pacientov spokojných s liečbou a iba 0,9 % považovalo liečbu za neúčinnú. Signifikantne vzrástol počet pacientov udávajúcich, že sú dobre informovaní o svojom ochorení, o jeho prognóze a riziku progresie benígnej hyperplázie prostaty. Záver: Prezentovaný prieskum poukazuje na prevalenciu najobťažujúcejších symptómov a na očakávania od liečby u pacientov liečených v ambulantnej sfére na Slovensku. Vedomosti pacienta o tom, že môže obmedziť progresiu ochorenia a znížiť riziko nutnosti operačnej liečby, sa ukázali ako priority medikamentóznej terapie.
benígna hyperplázia prostaty symptómy dolných močových ciest progresia pacient
Klin. urol. 2010; 6 (3): 148-153
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by