Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Opioidové analgetiká a ich používanie na slovensku
Roman Hudec, Lýdia Božeková, Viliam Foltán, Milan Kriška
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2007
Údaje o spotrebe liekov v určitej krajine sú súčasťou znakov hodnotenia úrovne jej zdravotníctva. Liečebné používanie opioidov je jedným z ukazovateľov dosiahnutého pokroku pri zvyšovaní úrovne liečby. Výsledky našej štúdie ukázali, že spotreba opioidov v slovenskej praxi má síce stúpajúcu tendenciu, ale aj tak zostáva v porovnaní s vyspelými krajinami na veľmi nízkych hodnotách. Rezervovaný postoj k používaniu opioidov vyplýva pravdepodobne aj zo strachu z nežiaducich účinkov. Na Slovensku je spotreba opioidov nízka a predsa nemôžeme povedať, že je u nás menej bolesti. Je potrebné pokračovať vo zvyšovaní používania opioidových analgetík odstránením nepodloženej opiofóbie.
opioidy bolesť spotreba nežiaduce účinky
Interná med. 2007; 7 (7-8): 420-422
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by