Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Optimalizácia liečby artériovej hypertenzie podľa najnovších odporúčaní
Juraj Hromec
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Fixná kombinácia perindopril arginín/indapamid predstavuje v súčasnosti a so silnou medicínou dôkazov optimalizáciu liečby artériovej hypertenzie. V článku uvádzame prehľad výhod liečby touto kombináciou v zmysle posledných odporúčaní pre liečbu artériovej hypertenzie. Nezanedbateľné je aj pozitívne ovplyvnenie koronárnej mikrovaskulárnej dysfunkcie a metabolického profilu pacienta. Liečba ACE inhibítormi sa javí ako výhodnejšia z hľadiska zlepšenia orgánovej protekcie než liečba blokátormi AT1 receptorov pre angiotenzín II. Posledné NICE odporúčania navyše jednoznačne preferujú použitie indapamidu do fixnej kombinácie pred hydrochlórotiazidom. Pozícia tejto fixnej kombinácie v súčasnej stratégii liečby artériovej hypertenzie je výnimočná a výborne zdokumentovaná výsledkami viacerých multicentrických celosvetových štúdií.
perindopril arginín/indapamid fixná kombinácia artériová hypertenzia metabolický profil koronárna mikrovaskulárna dysfunkcia bradykinín.
Interná med. 2013; 13 (3): 151-154
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by