Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Optimalizácia liečby chronickej hepatitídy c monitorovaním virologickej odpovede
Ivan Schréter
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Pacienti s chronickou hepatitídou C s genotypom 1/4, ktorí dosiahli rýchlu virologickú odpoveď - definovanú ako nedetekovateľná HCV RNA po 4. týždňoch liečby majú vysokú šancu dosiahnuť úspech pri skrátenej liečbe na 24 týždňov (štandardná liečba je 48 týždňov). Pacienti s včasnou virologickou odpoveďou (EVR) - definovanou ako pokles HCV RNA >2 log10 v 12. týždni, ale s HCV RNA > 50 IU/ml, môžu mať prospech s dlhšej liečby trvajúcej 72 týždňov. Pacienti s chronickou hepatitídou C s genotypom 2/3 bez RVR majú podstatne nižšiu šancu dosiahnuť trvalú virologickú odpoveď po štandardnej liečbe (24 týždňov, ribavirín 800 mg/deň). Títo pacienti môžu mať benefit z intenzívnejšej liečby (vyššie dávky ribavirínu, prípadne dlhšie trvanie liečby).
chronická hepatitída C liečba peginterferón alfa ribavirín virologická odpoveď prediktívne faktory
Interná med. 2007; 7 (10): 517-520
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by