Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Optimalizácia liečby chronickej hepatitídy c monitorovaním virologickej odpovede
Ivan Schréter
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
Pacienti s chronickou hepatitídou C s genotypom 1/4, ktorí dosiahli rýchlu virologickú odpoveď - definovanú ako nedetekovateľná HCV RNA po 4. týždňoch liečby majú vysokú šancu dosiahnuť úspech pri skrátenej liečbe na 24 týždňov (štandardná liečba je 48 týždňov). Pacienti s včasnou virologickou odpoveďou (EVR) - definovanou ako pokles HCV RNA >2 log10 v 12. týždni, ale s HCV RNA > 50 IU/ml, môžu mať prospech s dlhšej liečby trvajúcej 72 týždňov. Pacienti s chronickou hepatitídou C s genotypom 2/3 bez RVR majú podstatne nižšiu šancu dosiahnuť trvalú virologickú odpoveď po štandardnej liečbe (24 týždňov, ribavirín 800 mg/deň). Títo pacienti môžu mať benefit z intenzívnejšej liečby (vyššie dávky ribavirínu, prípadne dlhšie trvanie liečby).
chronická hepatitída C liečba peginterferón alfa ribavirín virologická odpoveď prediktívne faktory
Interná med. 2007; 7 (10): 517-520
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by