Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Pacient po transplantácii obličky – multidisciplinárny problém
Jaroslav Rosenberger, Beáta Grejtovská, Michal Hulman, Albert Hermely, Jana Jevčáková, Ján Lepej, Juraj Podracký, Robert Roland, Zuzana Semanová, Norbert Torma, Helena Vargová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Napriek tomu, že transplantácia obličky je výhodnejšou metódou liečby chronického obličkového zlyhania, transplantovaní pacienti majú vysokú morbiditu a mortalitu. Prispievajú k nej najmä kardiovaskulárne choroby a infekcie. V tejto práci autori predkladajú kazuistiku 45-ročného pacienta 4,5 roka po transplantácii obličky od kadaverózneho darcu. Už v dialyzačnom období bol pacient liečený na hypertenziu, prekonal anterolaterálny non-Q infarkt myokardu a mal amputovaný malíček ľavej ruky pre gangrénu pri kalcifylaxii. Po transplantácii sa v septembri 2002 objavila hyperkalciémia podmienená početnými adenómami prištítnych teliesok, ktoré mal pacient dvakrát operačne odstránené (2004, 2005). V roku 2006 mal pacient diagnostikovanú trombózu ľavej ramennej tepny a žily s nutnosťou chirurgickej trombektómie a náhrady protézou. Neskôr prekonal infekčnú endokarditídu aortálnej chlopne spôsobenú Enterococus faecalis s nutnosťou kardiochirurgickej intervencie a ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Po náhrade aortálnej chlopne protézou došlo k rozvoju akútnej obličkovej nedostatočnosti transplantovanej obličky, ktorú sa podarilo zvládnuť konzervatívnou liečbou. V súčasnosti je stav pacienta stabilizovaný, je bez prejavov srdcového zlyhávania, kreatininémia sa pohybuje v rozmedzí 140 -150 µmol/l.
transplantácia komplikácie sekundárny a terciárny hyperparatyreoidizmus trombóza endokarditída cievna mozgová príhoda
Interná med. 2007; 7 (5): 283-287
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by