Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Paraneoplastická hyperkalciémia ako závažný prejav cholangiogénneho karcinómu
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová, Juraj Bober, Peter Závacký, Miroslav Ferko
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Hyperkalciémia pri nádorových ochoreniach patrí medzi najčastejšie život ohrozujúce metabolické poruchy. Zvyčajne je dôsledkom osteolýzy priamym pôsobením kostných metastáz. Môže však byť aj paraneoplastickým syndrómom pri abnormálnej sekrécii parathyroid hormone-related proteín (PTH-rP) z buniek primárneho tumoru a sekundárnou aktiváciou osteolýzy. Autori prezentujú prípad 46-ročnej pacientky s protrahovanými dyspeptickými ťažkosťami a hmotnostným úbytkom, u ktorej v rámci diagnostického postupu bola zistená hyperkalcémia, ako jediný závažný laboratórny nález. Hladina intaktného parathormónu bola pod fyziologickou dolnou hranicou. Zobrazovacími vyšetreniami sa zistil ložiskový proces pravého laloka pečene a cielená biopsia potvrdila nález cholangiogénneho adenokarcinómu. Pre nedostatočnú odpoveď na konzervatívnu liečbu hyperkalciémie musela byť hemodialyzovaná s následne realizovanou pravostrannou hemihepatektómiou, po ktorej došlo k normalizácii kalciémie a úprave klinickej symptomatológie. Cholangiogénny karcinóm je známy ako malignita so zlou prognózou, ale len zriedkavo sa spája s paraneoplastickým hyperkalciemickým syndrómom, ktorý môže byť skorým príznakom malígneho ochorenia.
paraneoplastická hyperkalciémia parathyroid hormone-related proteín cholangiogénny karcinóm hemihepatektómia
Interná med. 2009; 9 (7-8): 374-377
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by