Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Paraneoplastický syndróm – 1. časť
Ingrid Dravecká
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2020
Nádorové ochorenia môžu mať vzdialené prejavy nezávisle od priameho účinku samotnej nádorovej masy a metastáz. Paraneoplastický syndróm je skupina klinických príznakov asociovaných s malígnym ochorením. Nádory môžu vylučovať bioaktívne substancie alebo viesť ku skríženej imunologickej reakcii s normálnym tkanivom s následným rozvojom typických klinických symptómov. Tieto syndrómy môžu predchádzať, objaviť sa súbežne alebo sa manifestovať v neskorom štádiu nádoru. Skoré odhalenie paraneoplastického syndrómu môže pomôcť pri včasnej diagnostike nádoru, monitorovať odpoveď na liečbu a detegovať rekurenciu nádoru. Prítomnosť špecifických anti-neurálnych protilátok potvrdzuje paraneoplastickú etiológiu syndrómu a môže pomôcť pri hľadaní príslušného nádoru. Endokrinné paraneoplastické nádory sú asociované s kratším prežívaním.

Paraneoplastic syndrome
Tumours can produce sings at a distance from their localization not dependent on the direct effect of tumour mass and metastasis themselves. A paraneoplastic syndrome is a group of clinical symptoms associated with malignancy. Neoplasms can secrete some bioactive substances or induce immune cross-reactivity with healthy tissue that can lead to the development of characteristic clinical symptoms. These syndromes can precede, occur concomitantly or present at a later stage of tumour development. The correct detection of the paraneoplastic syndrome can help in early diagnosis of neoplasms, monitor response to treatment and detect early recurrences. The detection of specific anti-neural antibodies can confirm the paraneoplastic aetiology of the syndrome and help the search for associated cancer. Endocrine paraneoplastic syndromes are associated with more worth survival outcomes.
Keywords: tumours, paraneoplastic syndrome, hormones, antibodies, treatment, prognosis
nádory paraneoplastický syndróm hormóny protilátky liečba prognóza
Interná med. 2020; 20 (6): 261-266
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by