Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 1/2011
Prehľadové práce
Polieková horúčka
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Primárne poruchy imunity v detskom veku – 7. časť: iné dobre definované imunodeficientné syndrómy – ostatné nozologické jednotky
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Zuzana Vojtušová, Ivana Plameňová, Peter Bánovčin
Rotavírusová infekcia – hrozba ťažkej gastroenteritídy u detí už od novorodeneckého veku
Eva Mocová, Ivana Švagrovská
Skríningové vyšetrenia novorodencov
Katarína Maťašová
Imunitne podmienené dysrytmie
Jana Kryštofová, Miloš Jeseňák, Ján Mikler, Peter Bánovčin
Pôvodné práce
Klinická manifestácia nematodóz u detí
Alžbeta Königová, Jana Kinčeková, Samuel Velebný, Marián Várady, Jana Pavlinová, Milan Kuchta
Výskyt sexuálneho zneužívania detí v slovenskej republike
Marián Fedor, Ján Buchanec, Jana Ucháľová, Marián Fedor ml., Peter Bánovčin
Vćasné postnatálne zmeny v splanchnickej cirkulácii – pilotná štúdia
Eva Paulusová, Katarína Maťašová
Rôzne
Dojčenie očami pediatra – regionálny odborný seminár košice, 13. november 2010
Slavomíra Stanková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu PEDIATRIA č. 1/2011 podporili firmy: MSD, NUTRICIA, NESTLÉ, GSK, INTERPHARM, PLEURAN, 7R PANMED, PROM. MEDIC.SK
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by