Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 1/2021
Pôvodné práce
Priebeh a charakteristiky epidémie osýpok v okrese Trebišov v rokoch 2018 – 2019
Lenka Ihnacíková, Štefan Zamba
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Psychosociálne aspekty a kvalita života u detí s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami
Michaela Babničová, Zuzana Havlíčeková, Pavol Dvoran, Zuzana Michnová, Zuzana Javornícka, Peter Bánovčin
Hypersenzitívna pneumonitída u detí
Zuzana Maršaleková, Iveta Neuschlová, Zuzana Rennerová
Tyreotoxikóza u detí
Tatiana Reváková, Eva Wallenfelsová, Igor Steiner
Koliky u dětí a jejich terapie
Tereza Filová
Kazuistiky
Hymen imperforatus – atresia hymenalis
Zlatica Ďurošková, Peter Krcho
Príbuzné odbory
Zvyšovanie úrovne zdravotnej gramotnosti u chronicky chorých adolescentov
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová
Komentár
Deficit TMEM70 – mitochondriové ochorenie s častým výskytom v rómskej populácii
Vladimír Bzdúch
Rôzne
Akútna rinosinusitída u detí – praktické skúsenosti z pohľadu otorinolaryngológa
MUDr. Ivana Chochláčová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by