Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 2/2008
Prehľadové práce
Akútne tubulointersticiálne nefritídy
Katarína Furková, Miroslav Šašinka
Trombocytopénie v detskom veku
Ivana Plameňová, Miloš Jeseňák, Peter Kubisz, Peter Bánovčin
Nádory kostí u detí a mladistvých i. časť – osteosarkóm
Viliam Žilínek
Intoxikácia prchavými látkami (toluénom)
Ján Kovaľ, Rastislav Havrilla, Juliana Kordovanová, Marcel Lavrik
Cievny prstenec (charakteristika, etiopatogenéza, základné typy)
Peter Ďurdík, Anna Šparcová, Mária Chrenšťová, Peter Bánovčin
Hypoglykémia novorodenca
Lucia Štillová, Juraj Štilla
Incidencia streptococcus pneumoniae v etiológii akútnych zápalov stredného ucha u detí na slovensku
Janka Jakubíková, Helena Hupková, Jan Trupl, Gabriela Pavlovčinová
Funkčné poruchy tráviaceho systému v detskom veku
Ľubica Jakušová, Zuzana Havlíčeková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu PEDIATRIA č. 2/2008 podporili firmy: ELI LILLY, GSK, HIKMA, LIEK, NESTLÉ, NUTRICIA, VODAX, WYETH
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by