Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 2/2019
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Primárny deficit karnitínu
Vladimír Bzdúch, Renáta Górová, Gabriela Addová, Katarína Brennerová, Mária Ostrožlíková, Anna Šalingová, Claudia Šebová
Atrézia dvanástnika
Ivana Matejková, Mária Števuliaková, Ján Mičík
Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Monika Blažeňáková
Skutočná dáma – Virginia Apgarová
Oleksandr Dobrovanov, Karol Králinský
KAZUISTIKY
Čomu sa mohlo predísť očkovaním? (Kazuistika – Hemofilová meningitída a jej následky u neočkovaného dieťaťa)
Martina Kostková, Katarína Pozorčiaková, Peter Bánovčin
Caroliho syndróm
Elena Dzurňáková, Beáta Šoltýsová, Janka Globinovská
PRíbuzné odbory
Psychosociálne aspekty celiakie
Iveta Ondriová, Jana Cinová
nekrológ
Rozlúčili sme sa s prof. MUDr. Miroslavom Šašinkom, DrSc.
Výbor Slovenskej pediatrickej spoločnosti
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by