Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 3/2006
Prehľadové práce
Manažment akútnej subglotickej laryngitídy
Martin Mráz, Róbert Ostró
Predčasná puberta
Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
Indikácie a možnosti genetického vyšetrenia v pediatrii
Jana Behunová
Sledovanie intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu
Branislav Kolarovszki, Július De Riggo, Peter Ďurdík, Juraj Šutovský
Diagnostika akútnej pyelonefritídy v našej klinickej praxi
Tatiana Baltesová, Ľudmila Podracká
Najčastejšie nekonjugované hyperbilirubinémie v prvých týždňoch života
Katarína Maťašová
Rotavírusové infekcie a ich prevencia
Pavol Šimurka, Mária Štefkovičová, Libuša Glosová
Vplyv výživy na zdravie dojčiat
Renata Szépeová
Režimové opatrenia v ambulancii primárneho kontaktu pre deti a dorast
Mária Štefkovičová, Henrieta Hudečková
Hypogamaglobulinémia s totálnou absenciou b-lymfocytov u 16-ročnej pacientky
Janka Vyšehradská, Jana Straková, Marián Fedor, Robert Vyšehradský, Peter Bánovčin
Klinická farmakológia
Liečba akútnej hnačky u dojčiat a malých detí
Ľubica Jakušová, Zuzana Havlíčeková
Kazuistiky
Rodinný výskyt larválnej toxokarózy u detí (rodina 2)
Mária Szilágyiová, Katarína Šimeková, Jana Kinčeková, Gabriela Hrčková, Eva Hlaučová, Elena Nováková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 3/2006 podporili firmy: EUROCORD-SLOVAKIA, GLAXO SMITH KLINE, MSM, NESTLÉ, S&D PHARMA, ZENTIVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by