Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 4/2013
Prehľadové práce
Hypocholesterolémia v detskom veku
Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Alena Szökeová, Peter Ďurdík
Beta-palmitát – prirodzená zložka materského mlieka v náhradnej mliečnej výžive
Miloš Jeseňák, Renata Szépeová, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin
Komplikácie rotavírusových infekcií
Dana Hudáčková1,2, Ingrid Urbančíková1,2,3, Milan Kuchta3
Laktózová intolerancia – ii. časť
Ľubica Jakušová, Zuzana Havlíčeková, Lenka Šofranková, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Anafylaxia – štandardné postupy i. časť (príčiny a diagnostika)
Jana Šemberová1, Marcel Brenner2
Pôvodné práce
Polohový plagiocefalus: výsledky léčby pomocí kraniální ortézy
Radim Lipina1,3, Jiří Rosický2, Štepánka Golová2, Martin Chlachula1, Eva Zabystrzanová2, Daniela Zálešáková2
Kardiovaskulárny systém pri pectus excavatum v detskom veku
Alexander Jurko, Marián Molnár, Alexander Jurko ml., Katarína Rush
Kazuistiky
Prognostický vplyv cytogenetických markerov u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou
Alexandra Kolenová1, Dušan Rada1, Zuzana Šubová1, Lucia Copáková2, Daniela Sejnová1, Emília Kaiserová1
Akcesórne štruktúry v pupočníku novorodenca
Lenka Kočvarová1, Erik Kúdela2, Jozef Višňovský2, Mirko Zibolen1
Rôzne
Makrolidové atb a ich miesto v manažmente pediatrických infekcií
Karol Králinský
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu PEDIATRIA č. 4/2013 podporili firmy: PFIZER, GSK, NUTRICIA, TEVA, HERO, NESTLÉ, VODAX
Pediatria Suplement
Suplement
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by