Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 4/2015
PÔVODNÉ PRÁCE
Akútna peritoneálna dialýza
Miroslava Brndiarová, Magdaléna Antonyová, Peter Bánovčin
Zmeny parametrov priechodnosti nosovej dutiny po endoskopickej adenoidektómii
Ján Sojak, Peter Ďurdík
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Očkovanie a imunointervenčná liečba – praktický prístup
Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková, Peter Bánovčin
Fokálna segmentová glomeruloskleróza – dedičné formy
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Cíliopatie v detskom veku
Lucia Marušiaková, Peter Ďurdík, Marta Jošková, Milan Kuchta, Ján Buchanec
Vplyv mikrobiómu ústnej dutiny na zdravie človeka a možnosti jeho priaznivého ovplyvnenia probiotikami
Michal Repaší, Milan Kuchta
Prvé roky života s hemofíliou
Eva Bubanská, Angelika Bátorová
Akútna bronchiolitída – aktuálne odporúčania a realita pediatrického oddelenia
Miroslav Repko, Anna Svitková, Beáta Šoltýsová
PRÍBUZNÉ ODBORY
Riziká úrazov v domácom prostredí v útlom detskom veku
Iveta Ondriová, Anna Sinaiová, Dagmar Magurovú
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by