Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2015
pôvodné práce
Vybrané aspekty novorodeneckého skríningu dedičných porúch metabolizmu vo východoslovenskom regióne za roky 2013 – 2015
Michala Balunová, Jana Šaligová, Ľudmila Potočňáková, Milan Kuchta, Ingrid Schusterová, Eva Sádová
prehľadové práce
Dedičný nefrotický syndróm
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Vzájomné súvislosti depresie, diabetu mellitu 1. typu a porúch spánku u detí a adolescentov
Mária Jančinová, Miriam Čiljaková, Oľga Chromá, Jarmila Vojtková, Peter Bánovčin
Vplyv hypoglykémie na ďalší vývin detí s kongenitálnym hyperinzulinizmom
Monika Rosoľanková, Juraj Staník, Oľga Matušková, Lucia Švecová, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš
Prevencia alergických ochorení v detskom veku – súčasný pohľad v zmysle EBM
Zuzana Rennerová, Zuzana Abaffyová, Miloš Jeseňák
Endoteliální dysfunkce u dětí, využití v klinické praxi
Zuzana Michnová, Lenka Turoňová, Lýdia Zúbriková, Katarína Janíková, Peter Bánovčin
Variabilita vo vývoji klinického obrazu celiakie v minulosti a súčasnosti
Lenka Vozárová, Milan Kuchta
Infekcie močových ciest – analýza ochranných faktorov v prvom roku života
Daniela Miklovičová, Oľga Červeňová, Zuzana Lysá
príbuzné odbory
Vybrané atribúty bolesti u detí
Iveta Ondriová, Anna Sinaiová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by