Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2017
Pôvodné práce
Výskyt Strongyloides stercoralis u detí na východnom Slovensku
Gabriela Štrkolcová, Mária Goldová, Katarína Gajdošová
Prehľadové práce
Dojčenie ako preventívny faktor pred vznikom náhlych 231 úmrtí (SIDS)
Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Výskum Williamsovho syndrómu na Slovensku
Vladimír Bzdúch, Katarína Jariabková
Prechod akútnej renálnej insuficiencie do chronickej obličkovej choroby
Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, Katarína Furková
Osteogenesis imperfecta
Zuzana Nudzajová, Peter Bánovčin, Jana Kršiaková, Zuzana Pribilincová, Mirko Zibolen, Jozef Marec, Jana Bartošová
Kazuistika
Gastroezofágový reflux u detských pacientov ako príčina sekundárnych cíliopatií
Júlia Kasajová, Peter Ďurdík, Lenka Kapustová, Ivona Bacmaňáková, Ján Mikler, Martina Antošová, Peter Bánovčin
Príbuzné odbory
Šikanovanie v kontexte psychosociálnych dôsledkov na vývin dieťaťa
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by