Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2019
Pôvodné práce
Akútna urtikária v detskom veku – teória a prax
Miroslav Repko, Vladimír Pohanka, Beáta Šoltýsová
Prehľadové práce
Skríning primárnej ciliárnej dyskinézy lekárom prvého kontaktu – PICADAR skóre
Júlia Kvaššayová, Peter Ďurdík, Daša Oppová, Lucia Marušiaková, Peter Bánovčin
Celiaka a kardiovaskulárny systém
Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková, Marta Herichová
Začiatok enzýmovej substitučnej liečby lyzozómových ochorení na Slovensku
Vladimír Bzdúch, Katarína Brennerová, Darina Behúlová
kazuistiky
Bolesť brucha trochu inak – kazuistika
Lenka Spodniaková, Karol Králinský
Mekóniová peritonitída „in utero“ – manažment a komplikácie
Szymon Jakub Gryboś, Ľubomír Bockanič, Milan Šudak, Zuzana Vojteková
Čo sa skrývalo za mikrocefáliou – kazuistika
Lenka Juráčková, Alica Valachová, Pavol Šimurka, František Horn, Jana Vlčeková
príbuzné odbory
Prevencia delikvencie a kriminality detí a mladistvých
Iveta Ondriová, Dagmar Magurová, Slávka Mrosková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by