Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 6/2012
Prehľadové práce
Možnosti využitia konfokálnej endomikroskopie v pediatrii
Zuzana Havlíčeková1, Peter Bánovčin ml.2, Renata Szépeová1, Michal Demeter2, Peter Bánovčin1
Giardia lamblia – etiopatogenéza detských ochorení
Alexandra Pillarová1, Peter Bánovčin2, Zuzana Havlíčeková2
Vybrané atribúty paliatívnej starostlivosti u detí
Iveta Ondriová, Janka Cínová, Anna Sinaiová, Slávka Mrosková
Pôvodné práce
Angelmanov syndróm – úskalia diagnostiky v prvých mesiacoch života
Vladimír Bzdúch1, Katarína Jariabková2, Eleonóra Čmelová3, Iveta Mĺkva4, Martina Skokňová1, Miriam Kolníková5
Analýza počtu odliečených pacientov a výsledkov kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách pre deti za obdobierokov 1999 až 2008
Viera Švihrová1, Alena Hloušková2
Kazuistiky
Ehlersov-danlosov syndróm iv. typu ako príčina náhleho úmrtia 17-ročného chlapca: kazuistika a literárny prehľad
Jozef Krajčovič, Martin Janík, Ľubomír Straka, František Štuller, František Novomeský
Farmakoterapia
Imunomodulačný potenciál biologicky aktívnych polysacharidov (betaglukánov) v liečbe a prevencii respiračných infekcií
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin
Rôzne
Guido fanconi (1892 - 1979) – zakladateľ modernej pediatrie
Vladimír Bzdúch
Memoriál profesora birčáka konferencia i. detskej kliniky lfuk a dfnsp venovaná 60. výročiu jej vzniku
Vladimír Bzdúch
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu PEDIATRIA č. 6/2012 podporili firmy: GSK, NESTLÉ, PROM. MED.CS, MEDITRADE, PLEURAN, VODAX
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by