Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Polyúria ako komplikujúci faktor v urológii
Ladislav Valanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Polyúria nemá urologickú príčinu a ako komplikujúci faktor ju urológovia vnímajú spravidla v súvislosti s nočnou enurézou u detí a noktúriou u dospelých. Negatívne dôsledky polyúrie však majú u urologických pacientov širšie uplatnenie a je príčinou nielen vyššej intenzity príznakov dolných močových ciest, ale v niektorých prípadoch aj poškodenia mechúra a obličiek. Práca prináša aktuálny prehľad o príčinách, patofyziológii, diagnostike a manažovaní polyúrie, doplnený o poznatky autora o špecifikách a rizikách polyúrie u urologických pacientov, ktoré autor získal počas viacročnej činnosti v oblasti urodynamiky a tiež ako odborný poradca pre noktúriu na internete.

Polyuria as a complicating factor in urology
Polyuria does not have an apparent urological cause and by urologists is perceived as a complicating factor regular in nocturnal enuresis in children and nocturia in adults. However, polyuria in urological patients has broader implications and leads not only to higher intensity of LUTS but under some circumstances can be harmful to the bladder and/or kidney. The paper provides an overview of aetiology, pathophysiology, diagnosis and management of polyuria supplemented by author observations on specific issues and risks of polyuria in urological patients experienced during long-term practice in urodynamics and also as a consultant on nocturia via the internet.
Keywords: polyuria, aetiology, patophysiology, diagnosis, urological complications, management
etiológia patofyziológia diagnostika urologické komplikácie manažment
Klin urol 2018; 14 (1): 4 – 7
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by