Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Detská urológia
Poranenie obličiek u detí – súčasné požiadavky na diagnózu a liečbu
Juraj Svitač
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Poranenia urogenitálneho systému (UGS) predstavujú závažný zdravotnícky problém v detskom veku, pretože sú najčastejším zranením po kraniocerebrálnych úrazoch. Na prvom mieste sú dopravné úrazy. Zranenie môže byť tupé, penetrujúce alebo deceleračné. Často môže ísť o poranenie ako súčasť polytraumy. Prvým vyšetrením pri podozrení na poranenie UGS je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie močového sedimentu a krvného obrazu. Aj keď sonografia poskytuje cenné informácie o morfologickom stave UGS, v súčasnosti sa pri závažnejšom zranení ako iniciálne zobrazovacie vyšetrenie odporúča špirálové CT. V prípade podozrenia na traumu ureteru je nevyhnutné oneskorené zobrazenie 5-20 minút po podaní kontrastnej látky. Od rádiologického vyšetrenia sa požaduje určenie rozsahu poranenia, zistenie preexistujúceho patologického nálezu, stavu kontralaterálnej obličky a identifikovnie prípadného poranenia iných orgánov. Na základe uvedeného diagnostickéko procesu treba stanoviť adekvátny terapeutický postup, ktorý môže byť konzervatívny, alebo chirurgický. V práci uvádzame súčasné názory na diagnostiku a liečbu poranení obličiek v detskom veku.
obličky poranenie deti
Klin. urol. 2005; 1 (1): 56-58
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by