Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Poruchy atrioventrikulárneho a intraventrikulárneho prevodu srdcových vzruchov v klinickej praxi
Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2013
Poruchy atrioventrikulárneho a intraventrikulárneho vedenia vzruchov vznikajú pri spomalení alebo pri úplnom prerušení vedenia vzruchov prevodovým systémom srdca. Poruchy atrioventrikulárneho prevodu môžu viesť k bradykardii. Poruchy intraventrikulárneho vedenia vzruchov majú za následok asynchrónnu kontrakciu srdcových komôr vedúcu k zhoršeniu prejavov srdcového zlyhávania. Základom diagnostiky je elektrokardiografická dokumentácia poruchy prevodu a odlíšenie suprahisovej od infrahisovej poruchy prevodu. Lokalizácia miesta AV blokády je dôležitá z hľadiska prognózy a manažmentu pacienta. Symptomatické alebo prognosticky závažné poruchy vedenia vzruchov sú indikáciou na trvalú kardiostimuláciu. Srdcová resynchronizačná terapia je indikovaná u selektovanej skupiny pacientov so srdcovým zlyhávaním a súčasnou intraventrikulárnou poruchou vedenia vzruchov.
bradykardia AV blokáda bifascikulárna blokáda trifascikulárna blokáda kardiostimulácia
Interná med. 2013; 13 (6): 293-299
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by