Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Pozitrónová emisná tomografia pri karcinóme prostaty
Soňa Balogová, Lucia Noskovičová, Marika Vereb, Lucia Kaliská
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Podobne ako pri iných malignitách aj pri karcinóme prostaty (KP) má pre voľbu optimálneho terapeutického postupu
zásadný význam presné stanovenie rozsahu ochorenia. Sérová hladina PSA prispieva v rámci iniciálneho hodnotenia
k stanoveniu metastatického rizika KP a po iniciálnej liečbe reflektuje prítomnosť reziduálneho a/alebo rekurentného
ochorenia, nevypovedá však o lokalizácii lézií KP. Funkčno-morfologické zobrazenie pomocou PET/CT s vhodne zvoleným
rádiofarmakom umožňuje senzitívnu celotelovú detekciu lézií KP. Z registrovaných rádiofarmák pre PET/CT pri
KP je k dispozícii fluorid sodný (18F), fluorodeoxyglukóza (FDG) a fluórcholín (FCH). Cieľom článku je priniesť základný
prehľad o možnostiach ich využitia pri KP.
karcinóm prostaty pozitrónová emisná tomografia počítačová tomografia fluorid sodný fluorodeoxyglukóza fluórcholín
Klin. urol. 2015; 11 (3): 79-82
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by