Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne písomná prezentácia – odborný a vedecký článok - 2. časť
Dušan Meško
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Úvod je prvá komplexná informácia o práci, jej účele, obsahu a štruktúre, ktorú čitateľ dostane. Má byť jasný, stručný, malo by v ňom byť uvedené, prečo je práca dôležitá a prečo sa autor / autori rozhodol pre jej publikovanie. V úvodnej časti článku môžete čitateľa získať, ale aj stratiť. Výstižným úvodom by ste mali v čitateľovi prebudiť záujem o váš článok, presvedčiť ho, že bude čítať práve váš článok. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať prvému riadku. Veta v ňom by síce nemala byť senzačná, ale mala by upútať pozornosť (prvý dojem je len jeden). Úvod by mal začať uvedením čitateľa do minulého aj súčasného literárneho prehľadu k sledovanej tématike v príslušnej krajine a v zahraničnej literatúre a to najmä vo vzťahu k metódam a výsledkom. Úvod má byť primerane informatívny s využitím aj najnovšieho literárneho prehľadu.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by