Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Prevencia a liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody
Zuzana Gdovinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
Cievne mozgové príhody (CMP) sú podľa WHO druhou najčastejšou príčinou úmrtia a najčastejšou príčinou zneschopnenia
v ekonomicky vyspelých krajinách. Mortalita na cievne mozgové príhody klesla, ale absolútny počet pacientov
s CMP sa zvýšil. Preto je potrebné urgentne zlepšiť prevenciu a stratégiu manažmentu CMP. Zníženie incidencie iCMP
a zneschopnenia po CMP môžeme dosiahnuť liečbou rizikových faktorov, predovšetkým artériovej hypertenzie a fibrilácie
predsiení, ale aj zlepšením manažmentu akútnej CMP. Práca podáva prehľad zmien v akútnej liečbe CMP a stručný
prehľad odporúčaní pre sekundárnu prevenciu ischemickej CMP.
cievna mozgová príhoda primárna prevencia trombolýza trombektómia sekundárna prevencia
Interná med. 2016; 16 (9): 345-349
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by