Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Všeobecné lekárstvo
Prevencia a liečba vekom podmienenej degenerácie makuly
Erika Vodrážková, Branislav Trnavec
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2012
Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) patrí k najčastejším príčinám slepoty vo vyspelých krajinách sveta. Ochorenie postihuje centrálnu časť sietnice a na jeho vzniku a vývoji sa podieľajú genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia. Asi 10-15 % jedincov trpí tzv. vlhkou formou VPDM, pri ktorej dochádza k výraznejším poruchám centrálnej zrakovej ostrosti s výpadmi centrálnej časti zorného poľa. V liečbe ochorenia zohráva dôležitú úlohu eliminácia rizikových faktorov, správna životospráva a intravitreálna anti-VEGF liečba.
makula rizikové faktory vaskulárny endoteliálny rastový faktor životospráva ranibizumab
Interná med. 2012; 12 (5): 213-216
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by