Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Princípy farmakoterapie u chorých so zníženou funkciou obličiek
Adrián Okša
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2004
Chronické choroby obličiek významne ovplyvňujú farmakokinetiku liečiv, najmä ich renálnu elimináciu. Farmakoterapia pri zníženej funkcii obličiek vychádza z predpokladu, že renálna eliminácia liečiva je úmerná glomerulovej filtrácii, najčastejšie odhadovanej z klírensu kreatinínu. Na tomto vzťahu sú založené rôzne tabuľky, nomogramy a jednoduché počítačové programy, ktoré slúžia na úpravu dávkovacej schémy. V indikovaných prípadoch je potrebné monitorovanie plazmatických koncentrácií liečiva.
dávkovanie liečiv znížená funkcia obličiek klírens kreatinínu farmakokinetiká terapeutické monitorovanie liečiv
Interná med. 2004; 4 (11): 594-596
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by