Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Vyšetrovacie metódy v urológii
Prínos scintigrafie v hodnotení anomálií obličiek
Ján Lepej, Lucia Kaliská, Dana Spišiaková
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Statická scintigrafia obličiek s 99mTc-DMSA (ďalej DMSA-SC) predstavuje metódu voľby v diagnostike morfologických lézií a funkčných porúch parenchýmu obličiek. Analyzovali sa výsledky 883 vyšetrení DMSA-SC za r. 1999 - 2002 a porovnávali sa (v 16 %) s popisom USG nálezu z dokumentácie a prípadne dynamickou scintigrafiou obličiek (MAG3 alebo DTPA) so zameraním na vybrané anomálie obličiek. Fyziologický nález bol zistený u 728 (50,4 %) zo všetkých 1717 vyšetrených obličiek (49 obličiek sa neznázornilo). Zo 480 anomálií (mimo ložiskových lézií kôry a dilatácie dutého systému) celkovo na 19,4 % (333) obličiek sa anomálie v počte a veľkosti vyskytovali najčastejšie v 9,4 % (162) zo všetkých vyšetrených obličiek, s dominanciou aplázie/afunkcie a zmenšenej obličky vpravo a kompenzačne zväčšenej obličky vľavo. Anomálie polohy sa vyskytovali v 6,8 % a častejšie postihovali pravú obličku. Po zavedení doplnkovej projekcie v stoji sa zvýšil záchyt blúdivej obličky z 0,8 % (1999 - 2001) na 13,1 % zo všetkých vyšetrení v roku 2002. Táto relatívne častá anomália sa zriedkavo diagnostikuje pomocou iných zobrazovacích metód. Z anomálií tvaru (5,1 %) sa pomocou DMSA-SC diagnostikuje presnejšie podkovovitá (prevalencia vo vyšetrovanej populácii bola 2,9 %) ako zdvojená oblička (prevalencia 12,1 %). DMSA-SC a dynamická scintigrafia obličiek dopĺňajú morfologické zobrazenie pomocou USG o dôležité informácie o funkcii obličiek a močových ciest. Považujeme za dôležité zjednotiť sa v topografii a popise nálezov, aby výsledky boli rovnako zrozumiteľné nielen pre lekára nukleárnej medicíny, ale aj pre klinika špecialistu.
anomálie obličiek zobrazovacia diagnostika DMSA scintigrafia obličiek ultrazvuková diagnostika obličiek
Klin. urol. 2006; 2 (2): 97 - 104
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by