Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA:
Program
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Vedecký výbor
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
Doc. MUDr. Frederico Gonçalves, PhD.
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
MUDr. Peter Kertes
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Roman Sokol
Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Organizačný výbor
MUDr. Juraj Mikuláš, CSc.
MUDr. Roman Mráz
MUDr. Peter Laurinc
MUDr. Pavol Kažík
MUDr. Ján Poliak
MUDr. Peter Blaško
PhDr. Edita Soláriková
Zastúpenie SLS, registraČné popl atky
Slovenská lekárska spoločnost
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Bieliková
tel.: +421 2 5292 20 20, +421 2 5292 20 19
mobil: +421 905 530_371
e-mail: bielikova@sls.sk
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by