Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Prokinetiká, nevyhnutná súčasť liečby diabetickej gastroparézy
Martin Huorka
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Za posledných 50 rokov sa diabetická gastroparéza (DG) stala uznávanou komplikáciou cukrovky oboch typov. Je to
syndróm, ktorý je charakterizovaný abnormálnou žalúdkovou funkciou vyúsťujúcou do jeho spomaleného vyprázdňovania,
bez evidentnej mechanickej obštrukcie. Manifestuje sa predovšetkým pocitom rýchlej sýtosti, postprandiálnej
plnosti, pocitom na vracanie, prípadne vracaním aj stratou na váhe. Posledných 5-10 rokov sa objasnili niektoré signifikantné
pokroky v jej patofyziológii a pribudli nové diagnostické testy. Prokinetiká sa javia ako najvhodnejšia farmakologická
cesta na ovplyvnenie symptomatológie diabetickej gastroparézy cestou zvýšeného žalúdkového vyprázdňovania.
Výber prokinetika závisí od lokálnych podmienok – dostupnosti, vedľajších účinkov a osobných klinických skúseností.
Itoprid, prokinetikum, ktoré je jedinečné zo spektra dostupných prokinetík pre svoj duálny efekt, absenciu liekových
interakcií, tolerabilitu, sa ukazuje ako liek prvej voľby a vhodný doplnok terapeutického armamentária symptomatickej
liečby diabetickej gastroparézy a iných porúch žalúdkovej motility.
diabetická gastroparéza prokinetiká itoprid
Interná med. 2016; 16 (4): 155-157
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by