Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Propafenón a jeho miesto v liečbe fibrilácie predsiení v súčasnosti
Peter Olexa
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2012
Fibrilácia predsiení je najčastejšou a klinicky i spoločensky najzávažnejšou pretrvávajúcou srdcovou arytmiou. V rámci liečby a manažmentu tejto arytmie treba identifikovať a pozitívne ovplyvniť rizikové a príčinné faktory, ktoré môžu ovplyvniť prognózu pacienta, treba rozhodnúť o potrebe kontroly frekvencie alebo rytmu a zabezpečiť prevenciu trombembolizmu. Antiarytmiká zostávajú aj dnes, v ére ablačného riešenia arytmií, najčastejšie používaným terapeutickým prostriedkom v manažmente pacientov s fibriláciou predsiení. Propafenón je klasickým predstaviteľom tejto skupiny liekov s dlhou tradíciou v klinickej kardiológii a arytmológii. Je účinný pri konverzii paroxyzmálnej fibrilácie predsiení i pri dlhodobom udržiavaní stabilného sínusového rytmu po úspešnej kardioverzii. Alternatívnou liečebnou možnosťou jeho použitia je prístup tzv. pill-in the pocket (preklad – tabletka vo vrecku). Tento prehľadový článok prináša súhrn známych, a predovšetkým najnovších poznatkov medicíny dôkazov týkajúcich sa použitia tohto antiarytmika v súčasnej klinickej arytmológii.
propafenón fibrilácia predsiení antiarytmiká kardioverzia
Interná med. 2012; 12 (2): 73-78
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by