Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Rabdomyolýza komplikovaná akútnym zlyhaním obličiek - opis troch chorých
Jozef Kalužay, Patrik Podaný, Petra Nosáľová, Katarína Sigmundová, Jozef Fekete
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2006
Ťažká rabdomyolýza je akútny zdravotný stav vyžadujúci okamžitú liečbu. Opisujeme troch pacientov s rabdomyolýzou komplikovanou renálnym zlyhaním. Príčinou rabdomyolýzy bolo ťažké delírium tremens s výrazným svalovým trasom pri excesívnej aktivácii vegetatívneho nervového systému, liečba fibrátom s rýchlym vznikom rabdomyolýzy a bližšie nešpecifikovaná myopatia. Včasnou liečbou, ktorá má zahŕňať intenzívnu volumoterapiu, podávanie bikarbonátu a manitolu, sa podarilo funkciu obličiek obnoviť.
rabdomyolýza renálne zlyhanie liečba delírium tremens fibráty
Interná med. 2006; 6 (7-8): 430-433
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by