Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Rádium-223 u pacientov s metastatickým karcinómom prostaty rezistentným na kastráciu: odporúčania a skúsenosti s liečbou na Slovensku
Viera Tóthová, Pavol Dubinský, Ján Kliment, Ivan Režňák, Eva Takácsová, Iveta Vinarčíková-Mikšíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
V posledných rokoch sa okrem chemoterapie dostali do klinickej praxe viaceré možnosti liečby metastatického karcinómu prostaty rezistentného na kastráciu (mCRPC). Jednu z týchto možností predstavuje alfa žiarič rádium-223. Podobne ako nové antiandrogény alebo chemoterapia pôsobí na metastázy v kostiach, ktoré sú hlavnou príčinou morbidity pacientov s mCRPC. Rádium-223 je prvé rádiofarmakum emitujúce alfa žiarenie s vplyvom na celkové prežívanie u pacientov s mCRPC s prítomnosťou symptomatických kostných metastáz a bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Špecifiká podávania lieku v podobe otvoreného žiariča si vyžadujú zahrnutie špecialistu v nukleárnej medicíne do multidisciplinárneho tímu. Súčasné odporúčania medzinárodných onkologických a urologických spoločností uvádzajú rádium-223 medzi možnosťami liečby pred podaním alebo po podaní docetaxelu. Prehľadový článok sa venuje indikáciám liečby rádiom-223, monitorovaniu efektu liečby a uvádza skúsenosti a odporúčania na základe hodnotenia súboru pacientov.
metastatický karcinóm prostaty rezistentný na kastráciu kostné metastázy liečba rádium-223
Klin urol 2017; 13 (3): 113 – 120
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by