Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky
Martin Fabišovský1, Henryk Fikoczek2, Jana Dvořáčková3, Jan Krhut1
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
Renální onkocytom je nejčastějším benigním tumorem ledvin. Jeho incidence bývá tradičně uváděna mezi 3-7 % všech nádorů ledvin. Obecně se předpokládá, že procentuální zastoupení onkocytomu v souborech operovaných pacientů bude v budoucnu stoupat tak, jak jsou stále častěji chirurgicky řešeny drobné solidní expanze ledvin detekované incidentálně pomocí široce dostupné sonografie a computerové tomografie. Cílem našeho sdělení je připomenout základní charakteristiky tohoto přece jen ne zcela běžného tumoru a nastínit současné možnosti jeho předoperační diagnostiky a specifika terapie.
Klíčová slova: onkocytom, tumory ledvin, malé expanse ledvin, biopsie
Klin. urol. 2011; 7 (2-3): 68-71
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by