Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Riziká a benefit aplikácie ace-inhibítorov, sartanov a ďalších inhibítorov raas
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
V mnohých odborných časopisoch pri uverejnení prác o závažných medicínskych problémoch v úvode čísla sa často uvádzajú editoriály, ktoré vyjadrujú pohľad redakčnej rady, recenzentov, či rôznych odborníkov, ktorí sa diskutovanou problematikou zaoberali. Veľmi to pomáha čitateľom k hlbšiemu pochopeniu diskutovaného problému. Tieto fakty nás podnietili napísať poznámky práve k článkom 10. čísla IM(1,2), aby sme upozornili aj na možné riziká aplikácie inhibítorov RAAS! Rôzne štúdie slúžiace princípu EBM neraz majú v pozadí sponzorstvo výrobcov a neuvádzajú potom možné riziká dlhodobej farmakoterapie hodnotených liekov. Príkladom môžu byť anorektiká a antidepresíva prvých dvoch generácií (fenfluramín/fenteramín), ktoré FDA zakázala až po vyše 30. rokoch extenzívneho používania pre vznik závažných kardiovaskulárnych komplikácií (sérotonínergné valvulopatie, pulmonálna hypertenzia a pod.).
Interná med. 2006; 6 (12): 716-718
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by